Żłobek

Zaczarowany domek – kolejne szanse dla rodziców dzieci do lat 3 powracających na rynek pracy

Przedszkole i Żłobek ,,Zaczarowany Domek” realizuje projekt „Zaczarowany domek – kolejne szanse dla rodziców dzieci do lat 3 powracających na rynek pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Głównym celem projektu jest powrót na rynek pracy 20 osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 dzięki poprzez utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej w okresie od IV’19 do VIII’20 r.

W ramach projektu zaplanowano: Prace remontowo – wykończeniowe – utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej Wyposażenie żłobka i placu zabaw; Bieżąca opiekę nad dziećmi

W wyniku realizacji projektu 20 osób posiadających dzieci do lat 3 powróci na rynek pracy, w tym minimum 7 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo uzyska zatrudnienie. Budżet projektu wynosi 492 357,50 zł z czego dofinansowanie wynosi 436 917,50

Ankieta

Kwestionariusz zgłoszeniowy uczestnika projektu

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie

Regulamin rekrutacji do projektu

Umowa

Zaczarowany domek – szansą dla rodziców dzieci do lat 3 powracających na rynek pracy

Przedszkole Ekologiczno-Językowe ,,Zaczarowany Domek” realizuje projekt „Zaczarowany domek – szansą dla rodziców dzieci do lat 3 powracających na rynek pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Głównym celem projektu jest powrót na rynek pracy 30 osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 dzięki poprzez utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej w okresie od IV’18 do VIII’19 r.

W ramach projektu zaplanowano:

  1. Prace remontowo – wykończeniowe – utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej
  2. Wyposażenie żłobka i placu zabaw;
  3. Bieżąca opiekę nad dziećmi

W wyniku realizacji projektu 30 osób posiadających dzieci do lat 3 powróci na rynek pracy, w tym minimum 9 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo uzyska zatrudnienie.

Budżet projektu wynosi 568 282,50 zł z czego dofinansowanie wynosi 511 582,50

Ankieta

Kwestionariusz zgłoszeniowy uczestnika projektu

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie

Regulamin rekrutacji do projektu

Umowa

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 2 formularz cenowy

Zapytanie ofertowe nr 3 Plac zabaw