Otaczamy opieką udzielając pełnego wsparcia dla Twojego dziecka

Opieramy się na nieszablonowych i kreatywnych zajęciach tematycznych dostosowanych do etapu rozwoju dziecka oraz podstawy programowej

Dbamy o to aby dziecko przebywające u Nas rozwijało się we własnym rytmie w pełnym poszanowaniu wszelkich jego potrzeb

Żłobek

Nasz żłobek jest miejscem, które tworzy drugi dom dla Twojego dziecka. W przyjaznej domowej atmosferze dzieci wprowadzane są w świat samodzielności i współpracy w grupie

Przedszkola

Pragniemy wychować dzieci z bogatą wyobraźnią, twórcze i zdolne do spontanicznej ekspresji uczyć i myśli , otwarte na pomysły i inspiracje

Created by doublem