REACT – EU

 

Zaczarowany domek

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

„Cyfryzacja procesu opieki nad dziećmi
Przedszkola i Żłobka Zaczarowany domek w celu wzmocnienia
konkurencyjności przedsiębiorstwa i ograniczenia biznesowych skutków
pandemii”
Krótki opis projektu:
Przedszkole i żłobek ,,Zaczarowany Domek” Urszula Bartkiewicz realizuje w terminie 2022-06-01 – 2022-09-30 projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Cyfryzacja procesu opieki nad dziećmi
Przedszkola i Żłobka Zaczarowany domek w celu wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa i ograniczenia biznesowych skutków pandemii” Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w firmie Przedszkole i Żłobek Zaczarowany   poprzez stworzenie warunków skutecznego funkcjonowania firmy w stanie pandemii oraz po jej zakończeniu i w konsekwencji wzmocnienie jego konkurencyjności i odporności na kolejne kryzysy.
Cele projektu
Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa i ograniczenia biznesowych skutków pandemii.
Planowane efekty:
Wprowadzenie innowacji procesowej
Usprawnienie procesów komunikacyjnych pomiędzy pracownikami / kadrą zarządzającą przedszkolem a rodzicami.

Wartość projektu: 109 200 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 92 820 PLN