Przedszkole

Zaczarowany domek – Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające

Przedszkole i żłobek „Zaczarowany domek” projekt  Zaczarowany domek – Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające   współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Głównym celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez stworzenie 42 nowych miejsc opieki oraz zapewnienie wysokiej jakości oferty edukacyjnej w okresie 01.04.2020-31.08.2021 na obszarze Koszalina/powiatu koszalińskiego w woj. zachodniopomorskim.  W wyniku projektu ponadto 2 nauczycieli udoskonali umiejętności, kompetencję/kwalifikację do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu zaplanowano

1. Dostosowanie do nowych miejsc opieki przedszkolnej
2. Wyposażenie przedszkola
3. Dokształcanie pracowników
4. Bieżąca opieka nad dziećmi

W wyniku realizacji zostanie wsparte Przedszkole Zaczarowany Domek, czego wynikiem będzie utworzenie 42 nowych miejsc opieki przedszkolnej oraz finansowanie przez 12 miesięcy działalności bieżącej nowo utworzonego miejsca wychowania przedszkolnego

Budżet projektu wynosi  707 986,85  zł, z czego dofinansowanie ze środków wspólnotowych: 591 562,85  zł

Ciag_z_EFS_poziom_kolor.jpg

Ankieta 8.1 2020

Deklaracja uczestnictwa w projekcie 8.1 2020

Formularz zgłoszeniowy 8.1 2020

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie 8.1 2020

Regulamin 8.1 2020

Umowa 8.1 2020

Zapytanie Ofertowe 1/Przedszkole/2020

 

Zapytanie Ofertowe 2/Przedszkole/2020

Formularz ofertowy 1/Przedszkole/2020

 

Formularz ofertowy 2/Przedszkole/2020